Втора възможност за записване в Постоянните комисии на НСОРБ

17.09.2020

462

Както знаете, в периода април-май месец т.г. обновихме и УС утвърди съставите на Постоянните комисии (ПК) на НСОРБ.

За мандат 2019 – 2023 г. към Сдружението функционират 10 комисии:

  • Местно самоуправление, икономическа политика и туризъм;
  • Местни финанси, бюджет и общинска собственост;
  • Земеделие, гори, селски и планински райони;
  • Социална политика;
  • Образование, младеж, спорт и култура;
  • Здравеопазване;
  • Екология и чиста среда;
  • Устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство;
  • Административно обслужване и общинска администрация
  • Европейски фондове, национални и международни програми и проекти.

Макар и в извънредна обстановка, проведохме първите учредителни заседания на Комисиите присъствено, при строго спазване на противоепидемичните мерки, в периода 1 – 21 юли 2020 г. На тези заседания членовете на комисиите избраха своите ръководства и набелязаха приоритети, по които ще работят. Признателни сме на всички Вас, които успяхте да участвате в заседанията в сложната обстановка и множеството ангажименти!

В десетте ни постоянни комисии на НСОРБ през новия мандат към момента работят близо 700 специалисти (изборни лица, ръководни кадри и експерти) от над 140 общини! За нас ще е удоволствие да приемем още членове, които със своя опит, идеи и ентусиазъм ще подпомагат дейността на комисиите, НСОРБ и общините.

Поради множество постъпили запитвания от общини, които не са успели да включат свои представители в комисиите през сложния за всички период, свързан с ковид-епидемията, сега откриваме втора възможност за номинации за членове на Постоянните ни комисии.

Правилата са същите, както и при заявяването на членство през април. За членове на комисиите самостоятелно, на принципа на самоопределянето и в зависимост от своя интерес, е необходимо да номинирате експерти и общински съветници с опит, знания и интерес за развитието на съответните сфери на дейност. При подготовката на Вашите предложения, молим да отчитате както професионалния опит и сфера на дейност на номинираните, така и възможностите на конкретните експерти за пълноценно участие в дейността на повече от една комисия.

Възможно е участието на един Ваш представител в повече от една комисии, ако сферата на дейност позволява това. Ако пък Вече сте член на наша комисия, но искате да участвате в още една - само направете заявка на посочения по-долу линк за онлайн формуляр. Сигурни сме, че ще съобразите своите експертни и не на последно място физически възможности за участие в две, три или повече комисии. Както знаете всяка ПК заседава присъствено поне 2 пъти годишно и провежда и онлайн заседания.

Ще се радваме много, освен експерти от ОА, в съставите на постоянните комисии да се включат и кметове, председатели на общински съвети и на постоянни комисии в общинските съвети, секретари на общини, главни архитекти и други ключови фигури в общините.

Ако желаете да номинирате членове на Постоянните ни комисии или да допълните с нови подадените вече от общината представители, можете да изпратите своите предложения в срок до 2 октомври 2020 г. (петък).

Формуляр за всеки номиниран представител се попълва само онлайн на адрес: https://forms.gle/6LZofCgGK9P94HzB8

Допълнителна информация за сферите на дейност и ръководствата на комисиите можете да видите на интернет страницата ни: https://www.namrb.org/postoianni-komisii

 

В периода 14 октомври – 6 ноември ще проведем вторите присъствени заседания за 2020 година. Очаквайте покани за заседанията на електронните си пощи.

Следете и страницата на Сдружението за график на провеждане и винаги актуална информация във връзка с комисиите.