Всички общини са включени в програмата за компенсиране цената на тока

12.11.2021

448

С писмо до НСОРБ Министерството на енергетиката информира, че в изпълнение на Решение № 739/26.10.2021 г. на Министерския съвет, всички 265 общини на територията на страната са включени в Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия. Общините ще получат определената компенсация от 110 лв./мВтч за периода на мярката.