Все повече български общини по пътя на интелигентното устойчиво развитие

21.09.2021

572

#TheFutureIsYours Зелената сделка е една от най-мащабните политики на ЕС, не само защото е свързана с извеждането на проблемите по опазването на околната среда на преден план, но и защото изисква дълбоко преосмисляне и цялостна трансформация на всички обществени сфери.

В рамките на Годишната среща на местните власти, която се провежда в к.к. „Албена“, НСОРБ организира специализиран форум на тема „Зелени решения и иновации за обновяване на средата“. Събитието е част от Конференцията за бъдещето на Европа - цялостния процес по преосмисляне на бъдещето на Европейския съюз като общност на независими държави.

През юни тази година ЕК даде началото на безпрецедентна кампания, наречена „Конференция за бъдещето на Европа“. Това е първият опит в рамките на Общността ръководството на Съюза, националните и местните власти да потърсят своеобразен вот на доверие от гражданите. Дебатът за бъдещето на ЕС започна с поредица от дискусии в основните сфери на обществения живот, инициирани от граждани, сдружения, творчески и експертни екипи. Конференцията „Зелени решения и иновации за обновяване на средата“ е форумът, с който НСОРБ и всички български общини се включват включват в общата европейска дискусия. Модератор на дискусиите е Христо Николов, журналист в Bloomberg TV Bulgaria.

Пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа включва 108 представители на Европейския парламент, 54 на Съвета (по двама от всяка държава-членка), трима на Европейската комисия, както и 108 представители на всички национални парламенти, участващи на равни начала, и граждани. Трима от българските евродепутати са избрани за представители на Европейския парламент в Конференцията за бъдещето на Европа. Това са Илхан Кючук, Ангел Джамбазки и Ева Майдел, която взе участие във форума.

Европейските зелен политики изискват и цялостна трансформация, която обхваща както администрацията, така и гражданите. Проблемите, решенията и крехкия опит на българските общини споделиха кметовете на Габрово Таня Христова, на община Кърджали Хасан Азис, който е и заместник-председател на УС на НСОРБ, на община Белене Милен Дулев, кметът на Враца и член на УС на НСОРБ Калин Каменов и председателят на ОС Бургас проф. Севдалина Турманова. В конференцията взеха участие представители на граждански сдружения  партньори от Европейски градове.

 

Годишната среща на местните власти 2021 се осъществява с медийната подкрепа на: