Включете се в дистанционните обучения на НСОРБ

14.10.2021

1176

Стартират първите дистанционни обучения, организирани от НСОРБ в рамките на проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01 „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

От 1 до 28 ноември ще се проведат следните дистанционни обучения:

  • Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса“;
  • Превенция, управление на кризи и защита при бедствия“;
  • Опазване на културно – историческото наследство и развитие на туризма“.

В тях могат да участват заместник-кметове, общински експерти и други представители на общинските администрации, кметски наместници и администрации на кметства, директори и служители на общински предприятия и инспекторати (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица).

Важно! В дистанционните обучения не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени семинари по посочените теми, както и обратно – общинските служители, включили се в дистанционно обучение по дадена тема, няма да могат да вземат участие в следващите присъствени обучения по същия обучителен модул.

Дистанционната форма е изключително удобна за общинските експерти, тъй като те ще имат достъп до материалите и тестовете от работния си компютър в удобно за тях време, 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата. Участниците имат възможност да запазят материала на своите компютри и устройства и да работят с тях офлайн. В края на обучението е предвидено да се проведе тест, като успешно завършилите ще получат сертификат.

Всеки общински служител може да заяви желание за участие и да създаде необходимия регистрационен профил на интернет платформата за обучения на НСОРБ на адрес: https://obuchenie.namrb.org/. В платформата може да получите и пълна информация за обученията.

Периодът за създаване на регистрационен профил е само от 20 октомври до 1 ноември 2021 г.

За допълнителни въпроси, можете да се свържете с Мария Иванова или Маруся Цветкова: тел. (02) 943 44 67, 943 44 68; e-mail: m.ivanova@namrb.org, m.tsvetkova@namrb.org