Виртуални проверки на място по Програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС

05.01.2021

106

Управляващият орган на Програми Интеррег-ИПА България- Сърбия, Интеррег ИПА България- Турция и Интеррег- ИПА България- Северна Македония, уведомява бенефициентите, че във връзка с пандемичната обстановка предизвикана от Covid-19 въвежда временно алтернативен вариант за проверки на място.

Алтернативният вариант включва виртуална (онлайн) проверка вместо физическото посещение на място, за всички проекти с неинфраструктурни дейности (меки мерки). Всички предстоящи (и текущи) отчети по неинфраструктурните проекти могат да са обект на виртуална (онлaйн) верификация на разходите. За целта назначеният контрольор ще комуникира чрез Портала за бенефициентите, плана за задължителни проверки „на място“, които да бъдат преобразувани във виртуални.

Изменените Инструкции за първо ниво на контрол са публикувани на интернет-страниците на съответните програми, ПТГС България- Сърбия http://www.ipacbc-bgrs.eu/ ПТГС България- Турция http://www.ipacbc-bgtr.eu/ и ПТГС България- Северна Македония http://www.ipa-cbc-007.eu/