Виртуална седмица на въглищните региони в преход

15.04.2021

94

 

Главните дирекции на Европейската комисия по регионална политика и енергетика, организират виртуална среща на Платформата за въглищните региони в преход. Събитието ще се проведе онлайн от 26 до 29 април 2021 г. и ще бъде открито от Елиса Ферейра, комисар по сближаването и реформите и Кадри Симсън, комисар по енергетиката. Подобно на предходните си издания, настоящото събитие ще включва виртуална седмица за въглищни региони в преход и семинари посветени на различните предизвикателства пред въглищните региони и възможностите за инвестиции за преодоляването им.

Събитието ще се проведе в ключов момент, в който държавите-членки, в партньорство със заинтересовани страни, подготвят Териториалните си планове за справедлив преход. В този контекст, то ще предостави възможност за диалог между държавите-членки, местните и регионалните власти, неправителствените организации, социалните партньори и институциите на ЕС, за да се обсъдят напредъка, пречките, както и възможностите и начините за осигуряване на справедлив преход в регионите, силно зависими от изкопаемите горива и въглеродено интензивните промишлености.

Повече информация за участие в събитието на: https://jtp.app.swapcard.com/event/just-transition-platform-meeting