Виртуална дискусия за Зелената сделка и резултатите от 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата

12.11.2021

215

 

На 12 ноември от 11:00 ч. Европейският комитет на регионите, в сътрудничество с редица поднационални правителства и мрежи на градове и региони – ще организира виртуална дискусия относно основните резултати от 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP26).

Ще бъдат разгледани основните постиженията от значение за местните власти и ще се обсъди как прилагането на Европейската зелена сделка на местно ниво може да се превърне в план за поднационалните правителства по целия свят, за да бъдат част от зеленото и устойчиво възстановяване след кризата с COVID-19 .

Ако желаете да участвате в събитието, моля, регистрирайте се до 11 ноември 2021 г. на следния линк.