Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова и председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов откриха тазгодишното издание на Urban Development Forum

29.11.2021

183

Urban Development Forum 2021 е една от най-авторитетните платформи на градските лидери, водещи инвеститори, проектанти, експерти и други участници в мащабните публични и частни проекти, които формират облика на българските градове, за  обсъждане на възможностите и добрите модели за сътрудничество. Градовете са пространствени центрове на човешката дейност и взаимодействие, икономически и социални хъбове, имат своите специфики, идентичност и потенциал за развитие и  служат като катализатор за иновациите. Различните предизвикателства, пред които се изправят градовете и градските зони – икономически, екологични, климатични, социални и демографски – са взаимно преплетени и успешното им решение може да се постигне само чрез прилагането на интегриран подход.

„Новият програмен период ни предоставя солидни суми от разнообразни източници на финансиране. Новият програмен период, обаче, слага край на „безплатните пари“ – подчерта при откриването на Форума председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов. Той говори за необходимостта от пренастройване на всички нива за постигане на баланс в различните сфери на обществения живот и за необходимостта от формирането на нови умения за ефективно планиране на интегрирани инвестиции.

„В следващите години добрите инвестиции ще бъдат тези, за които имаме ясна визия как ще се поддържат и развиват дългосрочно; тези, които спазват съвременните разбирания за отговорно отношение към околната среда и здравето на хората и само тези, чиято посока определяме съвместно“ – заяви Даниел Панов.

Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова сподели обезпокоителните данни от проучване сред общините в Европа, което показва, че около 75 % от общините в по-слабо развитите региони  срещат проблеми с осигуряването на инвестиционен ресурс. Нещо повече - 80% от градовете в регионите на сближаване все още изпитват нужда да повишат своите административни познания и способности, за да работят по устойчиви проекти, които интегрират зелените политики, дигитализацията и се базират на иновации.

В ЕС три четвърти от градовете заявяват, че липсата на средства е една от най-съществените причини, поради която те не инвестират в зелена инфраструктура, подчерта заместник изпълнителният директор на ЕИБ. И докато финансирането от ЕС ще им помогне да преодолеят този недостиг на средства, преформатирането на моделите на работа и управление остава задача, която общините ще трябва да решават самостоятелно.

През 2020 г. групата на ЕИБ е подкрепила инвестиции в размер на 443 млн. евро в България. По линия на Евдропейския фонд за стратегически инвестиции – основна част от Плана за инвестиции на Европа – се очаква в страната ни да бъдат привлечени нови инвестиции на стойност 4,7 млрд. евро. Банката и нейни структури работят активно със Столична община – по проекта за устойчива градска мобилност, с община Бургас за изграждането на първата в страната детска болница, с общините от региона на Стара Загора по определяне на пазарния потенциал и възможностите за икономическа диверсификация.

В работата на Urban Development Forum 2021, който се провежда в хибриден формат, вземат участие Дончо Барбалов - заместник-кмет по направление “Финанси и здравеопазване", главният архитект на община Пловдив Димитър Ахрянов, Георги Симеонов – директор на дирекция „Инвестиции и европейски програми“ в Община Стара Загора и Надя Данкинова - изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ. Те са сред основните говорители в панела, посветен на градовете и зеленият преход – капиталови програми, финансови инструменти и модели за устойчива градска трансформация.

В дискусията „Urban Talks 2021 – градоустройствени концепции и взаимодействие между публичен и частен сектор за по-добра градска среда. Преодоляване на градските дефицити и генериране на потенциал чрез интегриран подход при реализацията на инвестиционни проекти“ участват главният архитект на Столична община Здравко Здравков, инж. Теодор Петков - кмет на район Витоша, кметът на район Панчарево Николай Гюров заедно с главния архитект на района арх. Румен Несторов.