Велико Търново: колцентър за противоепидемичните мерки и доставка на храни и лекарства

От община Велико Търново информираха за създаването на колцентър за противоепидемичните мерки. Всеки ден (работен и почивен) от 17 март, от 9,00 до 18,00 ч. ще работят следните телефони:

- 0883247410;
- 0883247411;
- 0883247412.

От 17 март ще се осигурява доставка на хранителни, битови и санитарни стоки, както и лекарства за хора от рисковите групи за вирусното заболяване, причинено от Ковид-19:
- възрастни хора;
- самотноживеещи хора;
- лица с хронични заболявания.

Целта е тези хора да ограничат максимално движението си в условията на пандемичната обстановка. Доставки ще се извършват за града и населените места от общината, а кметовете и кметските наместници трябва да дадат списък на хората в рисковите групи.

Безплатна ще е доставката на стоките и лекарствата, а стойността на продуктите ще бъде отчитана при предаването им на адрес.
Доставки ще се правят и на хора, поставени под карантина.

Заявките ще се приемат от 9,00 до 13,00 ч., а доставките ще се извършват по график от 13,00 до 18,00 ч.

Към колцентъра могат да бъдат отправяни въпроси, свързани с режима на работа на търговските обекти, необходимите санитарно-хигиенни мерки, временните промени в движението на автобусния транспорт, организацията на обучение от дистанция и пр.

Сигнали могат да бъдат подавани и на еmail: callcentervt@gmail.com.

За нередности са на разположение следните телефони:
- единен спешен номер: 112
- дежурни служители в Районно управление на полицията В. Търново: 062620437
- Регионална здравна инспекция: 062620161, 062614331.