Възобновява се приема на проекти по ПУДООС

13.07.2021

260

 

От Предприятието за управлението на дейностите по опазването на околната среда (ПУДООС), информират че от 9 юли, възобновяват приемането на Заявления за финансиране на екологични проекти и дейности - http://pudoos.bg/

През м. май бе спрян приема на заявления, като мотив бе изтъкната необходимостта от установяване на фактическото финансово състояние по изпълнение на приходите и разходите, по одобрения финансов план на ПУДООС.