Важните за общините приоритети ще бъдат запазени в Плана за възстановяване

27.05.2021

187

Заместник-председателите на НСОРБ Донка Михайлова – кмет на община Троян и Иво Димов – кмет на община Димитровград, заедно с изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева проведоха разговор с вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов и неговия екип.  Сред обсъжданите теми бяха ефективното управление на ресурса от ЕС, Планът за възстановяване и устойчивост и перспективите пред финансовата децентрализация. В срещата взе участие и заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова.

Ръководството на НСОРБ изтъкна приоритетните проекти, чието оставане в стратегическия документ е важно за общините и е свързано с планирането на инвестициите на местно ниво в следващите години. Това са предвидените мерки за енергийна ефективност на жилищни и публични сгради, възможностите със средства от Плана да бъде въведено енергоспестяващо улично осветление, средствата за обновяване и развитие на здравна, образователна и социална инфраструктура.

Кметовете отново поставиха въпроса за увеличение на ресурса, предвиден за изграждане /доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води, което да позволи и да бъдат обхванати по-малки селища с до 5 000 жители. По данни на НСОРБ общините разполагат с готови работни проекти за водоснабдителни и канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води, за почти 90 агломерации.

Вицепремиерът Атанас Пеканов сподели, че екипът му е в тясна комуникация със структурите на ЕК и отделните позиции по Плана се обсъждат в работен порядък, при необходимост се внасят уточнения и се прецизират разчетите. Засега не се предвижда драстично преструктуриране на вече заложените в Плана проекти, но вицепремиерът обърна внимание на съществуващите съмнения за непрозрачност и неефективност на използване на средствата за енергийна ефективност досега. Именно за избягване на подобни практики в механизма за изпълнение на дейностите, заложени в ПВУ, ще бъде предвидена система от индикатори, чието постигане да бъде задължително условие за възстановяване на направените инвестиции.

Във фокуса на дискусиите бе и болезнената за българските общини тема за финансовата децентрализация. Процесът у нас е много закъснял и обвързаността в действията и решенията на местните власти с финансовите решения на правителството не се адмирира, подчерта заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова.

Срещата със заместник-министър председателя Атанас Пеканов бе проведена по решение на УС на НСОРБ за взаимодействие със служебното  правителство по теми от интерес за общините. Сдружението е отправило покани за работни дискусии и с други министри от кабинета.