Възможност за участие в съвместен проект на СЕОР и УРБАКТ

03.11.2020

242

Съветът на европейските общини и региони (СЕОР) работи в тясно сътрудничество със секретариата на Програма УРБАКТ (URBACT) за създаване на нова пилотна УРБАКТ мрежа за Целите на устойчивото развитие (ЦУР), използвайки Референтната рамка за устойчиви градове (Reference Framework for Sustainable Cities) като инструмент. Това предложение ще бъде обсъдено на следващия Комитет за наблюдение на УРБАКТ, като СЕОР търси градове/общини (без значение от големина), които биха проявили интерес за участие в тази пилотна мрежа.

Цел и методология (в процес на определяне)

  • Подкрепа за градовете проявяващи интерес към действията за локализиране на ЦУР;
  • Пилотният проект ще започне през март 2021 г. за период от 18 месеца (до септември 2022 г.);
  • Основната група ще бъде съставена от 15 европейски града;
  • Мрежата ще помогне на градовете да изготвят интегриран план за действие относно локализирането на ЦУР;
  • Обмен на опит с европейски и международни партньори, изграждане на капацитет в процеса на локализиране на ЦУР на местно ниво и разработване на инструменти и политически препоръки за локализиране на ЦУР.

Партньорите ще се ангажират с дългосрочен и интензивен процес по локализирането на ЦУР, интегрирането на Програма 2030 г. и превръщане на ЦУР на местно ниво в планиране на политики, подпомагащи проектирането, изпълнението, наблюдението и прегледа на подходящите за местното развитие цели.

Допустими са участници от държавите членки на ЕС, Обединеното кралство, Норвегия и Швейцария, като това могат да са общини, градове, градски райони, общински компании.

Моля, при интерес от участие в пилотната мрежа да ни информирате най-късно до 10 ноември на електронна поща: d.kaneva@namrb.org. Това е само предварително проучване, с оглед оценка на интереса, осигуряване на географски баланс и разнообразие от различни участници. Изборът на градове ще бъде направен от УРБАКТ, съгласувано със СЕОР, като на по-късен етап ще се изиска попълване на документ за изразяване на интерес.

Повече информация за методологията и мрежата на URBACT е публикувана ТУК. Отдел „Международно сътрудничество“ остава на разположение при въпроси: 02/943 44 67/68