Възможност за участие в Европейската младежка конференция в Словения

12.07.2021

76

 

Националната работна група за Диалог на ЕС по въпросите за младежта отправя покана към младите хора в България за включване в Европейската младежка конференция в Словения.

Европейската младежка конференция ще фокусира обсъжданията върху Диалога на ЕС по въпросите за младежта, в рамките на Тройното председателство на Съвета на Европейския съюз – Германия, Португалия и Словения.

В тази връзка Националната работна група открива процедура за подбор на официални младежки делегати от България. Делегацията на България ще се състои от 3-ма младежки делегати и двама представители на институции.

Европейската младежка конференция ще се проведе в периода 26 – 30 септември 2021 година изцяло онлайн. Работният език на конференцията е английски език и доброто му владеене е задължително условие за участие.

Изисквания към кандидатите:

–      младежи или представители на младежки организации, с опит в областта  на Диалог по въпросите за младежта в ЕС, между 15 и 29 години,

–      опит и познания по темата за участие на младите хора в процесите на вземане на решения;

–       мотивираност за участие в предварителното обучение, конференция и последващи дейности от работата на Националната работна група;

–      добро владеене на английски език

Кандидатстването става чрез попълване на формуляр за кандидатстване на английски език до 11:59 часа на 05.08.2021 г. на: https://nmf.bg/2021/07/07/uchastvai-online-evropeiska-mladezhka-konferencia-slovenia/

Процедурата по кандидатстване е отворена до 05.08.2021, а избраните делегати от българска страна, ще трябва да преминат задължителното обучение по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, което ще се проведе от 03.09 до 05.09.2021 в гр. София.