Вътрешно – общинска дискусия за развитието на местното самоуправление „Общини БГ 2030“ - гр. Велико Търново

23.04.2019

532