В срок приключи удостоверяването  на устройствата за гласуване с изискванията на Изборния кодекс

01.04.2021

104

Във връзка с финализиране на процеса по удостоверяване на съответствието на устройствата за гласуване с изискванията на Изборния кодекс, на страницата на Държавна агенция "Електронно управление" са публикувани Решение за удостоверяване на съответствието и Доклад от ръководителите на екипи.

Цялата информация и двата документа можете да видите на интернет страницата на ДАЕУ на: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/news/news-details/tumg-elections