В София се провежда заседание на УС на НСОРБ

14.05.2019

260

Преди началото на заседанието, членовете на УС и КС на НСОРБ проведоха работна дискусия с ръководството на Камарата на строителите в България.

В началото на заседанието изпълнителният директор на НСОРБ представи обобщена информация от регионалните дискусии за бъдещето на местното самоуправление „Общини БГ 2030“. Припомняме, че две от големите дискусии вече бяха проведени в Пловдив и във Велико Търново, предстои провеждането на последната – за общините от Западна България, която ще се проведе в София на 6 – 7 юни.

Членовете на УС дискутираха и Рамката за провеждане на Заключителната конференция за общински мандат 2015 – 2019 г. (27 – 29 юни 2019 г., к. к. Боровец).

Някои от важните теми, които се разглеждат днес са свързани с: Варианти за осъвременяване на данъчните оценки на недвижимите имоти; Увеличаване на стандартите в делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“ и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ от 01 юни 2019; Възможности за допълнително финансиране на мерки за общините в рамките на Оперативна програма „Околна среда“.

Обсъждат се и становища по нормативни актове - по проект на Закон за превенция от неблагоприятни климатични събития и по проект на Наредба за Наредба за изискванията и контрола върху дървесината, която се ползва за битово отопление, издадена на основание Закона за чистота на атмосферния въздух. А също и две предложения - за изменение на Закона за административните нарушения и наказания и второто - до Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието за уреждане на ангажиментите на общините за връчване на съдебни книжа по реда на процесуалното законодателство.

По време на заседанието ще бъде представен и Годишният финансов отчет на НСОРБ – Актив за 2018 г.

Ще бъде обърнато внимание и на актуални проблеми на общините, на резултати от важни срещи и международни прояви и др.

 

Повече информация очаквайте в седмичния Електронен бюлетин на НСОРБ на 17 май.