В Ловеч започна второто обучение за новите правила за възлагане на обществени поръчки

17.10.2019

400

Днес и утре в гр. Ловеч се провежда второто от трите обучения, които НСОРБ-Актив организира във връзка с новите правила за възлагане на обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) и практическото прилагане на последните изменения в ЗОП. Лектор е Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в АДВФК и др.

Първото обучение по темата бе на 10 и 11 октомври в гр.София, а последното ще се проведе в гр. Стара Загора и негови лектори ще бъдат Елена Димова и Александър Александров - експерти обществени поръчки, членове на Комисията за защита на конкуренцията до 2016 г.

Регистрацията за участие за третото обучение (7 - 8 ноември, хотел "Мериан Палас", Ст. Загора) продължава на сайта на НСОРБ-Актив, където ще намерите подробна информация с програмата, условията за участие и размера на таксите. Крайният срок за записване е до 5 ноември (вторник) на адрес: http://www.namrb-activ.org/news/view/214