Участвайте в семинара на ESPON - По-силни заедно: възстановяване сред кризи

03.05.2022

118

Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON), със съдействието на Френското председателство  на Съвета на ЕС, организира семинар в хибриден формат (присъствено и онлайн) на 1 и 2 юни 2022 г. в Лил, Франция.

Основната цел е провеждане на дискусия относно новите реалности в сферата на териториалното сближаване след последните проучвания на ESPON и 8-ия Доклад относно сближаването.

Продължителният период на кризи от 2020 г. насам, постави във фокуса нови безпрецедентни предизвикателства, които засягат пряко условията на живот, подчертавайки ролята, която кохезионната политика играе като важен източник на инвестиции.

Разглежданите теми ще обърнат гледната точка към краткосрочните и дългосрочните последици, както от конфликта в Украйна, така и от пандемията COVID-19. С това ще се даде началото на размисъл и дебат относно това как политиката на сближаване (или други политики) трябва да бъде допълнително разгърната и подобрена за по-добро преодоляване на териториалните различия.

В този сложен контекст семинарът събира някои от най-известните организации и изследователи от Европа, като чрез различни презентации и интерактивни семинари участниците ще бъдат информирани за най-новите факти и изследвания на ESPON, свързани с:

  • как икономическите взаимозависимости и потоци влияят върху изпълнението на регионалните стратегии;
  • какви са социалните и териториалните последици от COVID 19 на регионално ниво, с акцент върху най-отдалечените региони;
  • културното наследство като източник на обществено благополучие;
  • цифрови иновации в управлението и предоставянето на обществени услуги;
  • развитие на продуктивния град и метрополиите;
  • осигуряване на устойчива транспортна инфраструктура в стратегически градски райони

Уебсайт на събитието: https://www.espon.eu/

За регистрация преди 15 май на следния линк: https://www.espon.eu/stronger-together-recovering-through-crises