Участвайте в проучването на ЕК за пречки пред трансграничното сътрудничество между държавите членки на ЕС и страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство

22.02.2021

318

Spatial Foresight, в сътрудничество с EureConsult и t33, провеждат проучване, възложено от ЕК, ГД „Регионална политика“ относно „Трансгранични пречки между държавите-членки на ЕС и страните от процеса на разширяване“.

Проучването цели да се изготви списък на всички важни пречки пред трансграничното сътрудничество и да ги анализира, като впоследствие се разработят насоки в подкрепа на регионалните и местните заинтересовани страни, работещи в областта на трансграничното сътрудничество и програмите IPA-CBC.

Особено внимание ще се обърне на различния характер на пречките, т.е. политически, правни и административни пречки и географски, социално-икономически и културни пречки. Разбирането на тези аспекти е особено важно за адаптиране разработването на политиките и за предлагане на съответни инструменти за облекчаване на пограничните препятствия и тяхното въздействие. Проучването се фокусира върху ситуацията на трансгранично сътрудничество и взаимодействие преди пандемията от COVID-19.

Попълването на анкетата отнема около 15-30 минути.

Анкетата е на английски език и ще бъде активна до 16 март 2021 г.

За да участвате, моля посетете следния линк: https://survey.alchemer.eu/s3/90313163/DG-Regio-CBC