НСОРБ и Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (НАЛАС) – проучване на социално-икономическите показатели на общините

25.06.2020

525

Мерките наложени от националните правителства в борбата с пандемията от COVID засегнаха сериозно дейността на местните власти от България и Югоизточна Европа. Общините са основен фактор в реализирането на противоепидемичните мерки и пренастройване на функциите на местните власти, за поддържането на услугите и подпомагането на местния бизнес и гражданите.

Опитът, иновативните практики и идеи в процеса на прилагане на мерките в борба с пандемията от страна на българските общини, инициативите в подкрепа на гражданите и бизнеса, както и плановете за възстановяване в средносрочен и по-дългосрочен план заслужават да станат достояние на местните власти от Югоизточна Европа и дори да послужат за пример.

За целта е изготвен въпросник, който ще послужи за набиране на информация и изработване на анализ за социално-икономическото състоянието на местните власти и формулиране на политически препоръки за възстановяване в пост-кризисния период, чрез които интересите на общините да бъдат представени на национално и международно ниво.

Основните теми на проучването са свързани  със социалните услуги, икономическите пакети в подкрепа на гражданите и бизнеса, мерките по дезинфекция и почистване на публичните пространства.

Очакваме участниците в допитването да предоставят и информация за иновативни практики /в специален образец, който следва да бъде попълнен/.

Всички  получени анкетни карти ще бъдат предоставени на НАЛАС за обобщаване и формулиране на политически препоръки и изводи.

НСОРБ ще  определи трите най-добри общински практики в борбата срещу COVID, които ще бъдат предложени за представяне в рамките на онлайн конференция на 22 юли, с участието на кметове от държавите от Югоизточна Европа.

Всички общини попълнили въпросника ще бъдат поканени да вземат участие в събитието чрез видеовръзка, като ще могат да се включат с коментари и въпроси в дискусията.

В случай, че ситуацията през есента позволява нормалното провеждане на публични събития в България и държавите от Югоизточна Европа, конференцията ще бъде проведена присъствено.

НСОРБ любезно Ви кани да попълните приложения въпросник и да разкажете добрите примери от Вашата работа по време на пандемията в срок до 1 юли.

При необходимост от допълнителни въпроси и уточнения, можете да се свържете с Яна Дочева, началник на отдел „Международно сътрудничество“, тел.: 02 943 44 67 и y.docheva@namrb.org.