Успешно се проведе обучението „Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса“ в Стара Загора

30.06.2021

147

 

 

 

В обучението на тема „Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса“, което се проведе на 29 и 30 юни в Стара Загора, се включиха 27 участници от общините от областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.

 

Насърчаване на инвестициите и публичночастното партньорство в България на национално и местно ниво бе въвеждащата тема, в която бяха представени нормативната уредба и особености на нейното прилагане. Участниците коментираха успешното партньорство на местна, централна власт и бизнеса при изграждане на новите икономически зони.

Все повече стават примерите за стратегическо партньорство, инвестиционно профилиране и използване на местните ресурси за подобряване на инвестиционния климат и на жизнената среда в общините.

Бъдещите възможности и намирането на пресечната точка между публичния и частния интерес бяха темата на заключителната сесия.

 

 

Следете нашата страница за информация относно обученията по проекта.