Усъвършенстване на нормативната рамка на инвестиционния процес – акцент в работата на ПК по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство на НСОРБ

09.07.2020

410

Постоянната комисия по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство на НСОРБ през настоящия мандат  ще бъде ръководена от главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков. Това решиха членовете на експертно-консултативния орган на Сдружението, които проведоха първото си заседание в Центъра за обучение на местните власти. Заместник-председатели ще бъдат арх. Анастас Карчев - кмет на община Свиленград, арх. Невяна Иванчева - заместник-кмет на община Плевен, арх. Константин Брънеков - общински съветник в ОбС Трявна, арх. Мариела Андреевска - главен архитект на община Правец, инж. Николай Хитров - началник отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ в община Троян и Цветелина Калчева - директор „Специализирана администрация“ в община Кнежа.

             

 

Представители на 68 общини участват в работата на постоянната комисия по устройство на територията и недвижимо културно наследство. Сред темите, които те обсъдиха на първото си работно заседание бяха мястото на дигитализацията в инвестиционния процес и различни подходи за намаляване на административната тежест, както и нужните законодателни промени в сферата на устройството на територията и управлението на недвижимото културно-историческо наследство.