УС на НСОРБ провежда свое редовно заседание в София

04.06.2021

139

 

На свое заседание членовете на УС направиха преглед на мястото на местното самоуправление в програмите на политическите партии, регистрирани за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Темата за перспективите пред българските общини присъства в преобладаваща част от програмните документи на повечето политически сили, но липсата на задълбочена визия за развитието на регионално и общинско равнище не дава основания за оптимизъм, че местната власт е разпозната като реален и важен фактор в управлението на държавата. Членовете на УС на НСОРБ обсъдиха необходимостта от представяне за пореден път на настояванията на българските общини пред кандидатите за народни представители и се обединиха около мнението кметовете да запознаят издигналите ги политически сили с актуалните приоритети за местното развитие.

УС прие решение НСОРБ да възложи на екип експерти разработването на възможни модели за промени в данъчното законодателство, които да позволят формирането на обективна представа за въздействието на предлаганата от НСОРБ промяна за преотстъпване на 2% от данъка върху доходите на физически лица на общините. Това ще бъде и една от първите теми, в които НСОРБ ще партнира с УНСС в рамките на подписания по-рано днес меморандум за сътрудничество.

В дневния ред на заседанието беше и обсъждането на предстоящото Общо събрание на Сдружението, Годишна среща на местните власти през 2021 г. и други инициативи за местните изборни лица.

Дългосрочна стратегия за работа с населените места, която да бъде базирана на задълбочен анализ на опита на общините и ясна визия за реалните проблеми и възможностите за тяхното преодоляване ще подготви НСОРБ. Сдружението има категорична позиция по отношение на децентрализацията, но стратегията ще даде поглед относно приложимостта на различни законодателни аспекти и рисковете за устойчивост на бюджета. Концепцията на НСОРБ ще бъде разработена с оглед новата визия на ЕК за активно включване на гражданите при вземането на решения за развитието на селищата и визията за Новия Европейски Баухаус.