УС на НСОРБ избра своите представители в международните организации, в които Сдружението членува

13.05.2020

112

На свое заседание Управителният съвет на НСОРБ определи  българските представители в Съвет на европейските общини и региони (СЕОР) за мандат 2020-2022 г. Това са кметовете на Димитровград и Пещера Иво Димов и Йордан Младенов, и председателите на общински съвети на Бургас  - Севдалина Турманова и на Черноочене - Бедрие Газиюмер.

Съветът на европейските общини и региони е най-голямата и най-старата организация на асоциации на местните и регионалните власти, създадена е през 1951 г. в Женева.

Дейността на Съвета е свързана с лобиране по европейски политики и законодателство, които оказват влияние върху общините и регионите и обмен на опит между европейските местни и регионални власти.

В Съвета членуват 60 асоциации от 41 държави, които представляват над 150 000 общини и региони. НСОРБ е член на СЕОР от 1997 година.

Съгласно утвърдените правила, паралелно с титулярните представители се избират и техните заместници. УС на НСОРБ определи за заместник-представители на НСОРБ в СЕОР до 2022 г. да бъдат кметовете на Златоград и Левски – Мирослав Янчев и Любка Александрова, председателят на общинския съвет в Търговище - Емине Якубова и изпълнителният директор на НСОРБ - Силвия Георгиева.

В Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС) официални представители на Сдружението на българските общини ще бъдат кметовете на Кюстендил Петър Паунов и на Павликени – Емануил Манолов, който досега беше вицепрезидент на организацията. През 2020 г. ротационното председателство на Мрежата се поема от НСОРБ и кметът на община Павликени ще ръководи работата на асоциациите на общините в региона на Югоизточна Европа.

Мрежата е създадена под егидата на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и Съвета на Европа и обединява в партньорство сродни сдружения от региона. В НАЛАС членуват асоциации от 14 държави от Югоизточна Европа. НСОРБ е сред учредителите през 2001 г.

Заместници на българските представители в НАЛАС през мандата ще бъдат Мария Киркова - кмет на община Харманли и Хайредин Мехмедов - кмет на община Антоново.

Представител на НСОРБ в организацията „Обединени градове и местни власти“ (ОГМВ) за мандат 2019-2022 г.  остава кметът на община Добрич - Йордан Йорданов. Негов заместник ще бъде Пламен Чернев - кмет на община Сухиндол. ОГМВ е наднационалното обединение на местните и регионални власти и включва 175 организации от 140 държави по света.