Управление на водите и екология

Обученията по модул “Управление на  водите и екология”, ще бъдат проведени на следните дати:

  • 27 - 28 януари 2022 г. Място на провеждане – гр. Стара Загора, Хотел "Верея" 4*.
  • 7 - 8 февруари 2022 г. Място на провеждане – гр.Вършец, хотел Медикус 4*.
  • 21 - 22 февруари 2022 г. Място на провеждане – гр. Варна Хотел "Аква" 4*.
  • 17 - 18 март 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 24 - 25 март 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 7 - 8 април 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 6 - 7 юни 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 13 - 14 юни 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 11 - 12 юли 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 13 - 14 октомври 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.

 

ПРОГРАМА