Уебинар за смекчаване на климатичните промени чрез Плановете за устойчива градска мобилност

25.08.2021

316

Европейката комисия съвместно с инструмента JASPERS, организират уебинар на тема „Смекчаване на климатичните промени чрез Плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ)“ https://www.eltis.org/participate/events/investing-clean-efficient-and-effective-urban-mobility-climate-change-mitigation.  Събитието ще се проведе онлайн на 15 септември (сряда), от 09.30 часа до 17.00 часа, Централно европейско време.

В рамките на уебинара ще бъдат представени  методологични и практически насоки и практики по дефинирането и интегрирането на целите за смекчаване на изменението на климата в ПУГМ, начина за справяне с това в процеса на изготвяне на ПУГМ, промяна на вида и обхвата на мерките, разглеждани в ПУГМ, съответните показатели и необходимите изменения в случай, че количествените цели не бъдат постигнати във времето.

Уебинарът е насочен към практикуващите транспортно планиране и вземащите решения на местно и правителствено ниво в цяла Европа, като ще включва микс от методологии, казуси и организационни дискусии за определяне и постигане на целите за смекчаване на климатичните промени.

Целите на уебинара включват:

  • повишаване на осведомеността на участниците за важността на планирането на стратегии за намаляване на парниковите газове на местно ниво и научаване как да се свържат с целите на градския транспорт в ПУГМ и потенциалните инвестиции въз основа на тях;
  • принос към подготовката на бъдещи инвестиционни дейности за градска мобилност, насочени към декарбонизирането на градския транспорт.
  • определяне на обхвата на консултантските ангажименти за актуализации/ревизии на ПУГМ, свързани с климата.

Работният език на събитието е английски, като участниците ще имат възможност да общуват с лекторите и да се присъединят към дискусиите с въпроси и отговори.

Дневният ред на уебинара е в процес на финализиране и скоро ще бъде достъпен, като темите му, могат да бъдат разгледани във въпросника наличен във формуляра за онлайн регистрация.

Регистрация за участие в уебинара може да направите до 13 септември, на https://www.smartsurvey.co.uk/s/JASPERS_CCinSUMPs/