Уебинар за повторното използване на водата в контекста на Зелената сделка

05.03.2021

490


На 9 март от 10:00 до 11:30 ч. (CET), ще се проведе уебинар за управление на водите и преминаването към кръгова икономика за постигането на екологичните изисквания на ЕС - https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4112/webinar-water-reuse-and-the-european-green-deal/?no_cache=1&cHash=588288a501ccf16d10ad33f18ee69c8d


Регистрацията за участие в събитието е чрез акаунт по Програмата „Интеррег Европа“, който може да се направи на: https://www.interregeurope.eu/account/registration/index/


През последните години все по-голям брой европейски региони са изправени пред недостиг на вода, поради все по-честите засушавания и изменението на климата. Като най-голямо предизвикателство през следващите години може да се определи повторното използване на водата в селското стопанство, което през 2017 г. черпи 59% от общото потребление на вода в Европа. Предприемането на действия в този сектор ще помогне за преодоляване намаляването на наличните водни ресурси.
Жизненоважната роля на управлението на водите е широко отразена в новите правила на ЕС относно повторното използване на водата в селското стопанство, които се очаква да доведат до увеличаване на безопасното използване на регенерираните отпадъчни води за целите на напояването, като по този начин се облекчи огромния натиск от земеделието върху водните тела. Инициативи част от новия План за действие за кръговата икономика предвиждат привеждане на законодателството за градските отпадъчни води в унисон със Зелената сделка и ще изискват от сектора на водите усилия за пълноценното им повторно използване.
Уебинарът ще предложи на местните и регионалните власти, както и на операторите на водоснабдителни услуги, преглед на най- новите политически тенденции в ЕС относно водите на кръстопътя между кръговата икономика, адаптирането на климата и опазването на природата. Той също така ще представи успешни регионални политики за преодоляване на пречките пред повторното използване на водата в земеделието и стимули за повторното й използване в промишлените процеси.