Уебинар на тема: „Инвестиционна дестинация България - Биотехнологии“ организира Българската агенция за инвестиции

18.11.2021

84

Българската агенция за инвестиции организира уебинар на тема: „Инвестиционна дестинация България - Биотехнологии“, който ще се проведе на 23 ноември 2021 г. от 11.00 ч. чрез платформата: https://investbulgaria-virtualoffice.com/events/investment-destination-bulgaria-biotechnologies/

По време на уебинара ще бъдат представени следните теми:

  • Богат опит;
  • Участие на държавата в пан-европейски мрежи;
  • Представяне на сектора;
  • Инвестиционният климат в България. Предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване;
  • Засилване ролята на фармацията.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 22 ноември на следния уеб сайт на събитието: https://investbulgaria-virtualoffice.com/events/investment-destination-bulgaria-biotechnologies/

Можете да разгледате програмата на сайта на събитието.

За контакт и допълнителна информация: webinars@investbg.government.bg, тел. 0888 351 936.