Удвоява се бюджетът за Краткосрочната подкрепа за заетост по ОП РЧР

05.01.2021

165

Бюджетът на мярка „Краткосрочна подкрепа за заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) се увеличава на до 80 млн. лв. https://esf.bg/oprchr-udvojava-bjudzheta-na-mjarkata-kratkosrochna-podkrepa-za-zaetost-do-80-mln-lv/. Допълнителните средства ще бъдат осигурени от неусвоени бюджети на приключили процедури или такива в процес на изпълнение по програмата.

Мярката подкрепя работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия, чрез изплащане на компенсации на работниците и служителите, чиято заетост е застрашена от наложените противоепидемични мерки. Компенсациите са в размер на 290 лв. на служител за период до 6 месеца. Подкрепата обхваща секторите хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм.

Очакванията са, че с удвоения бюджет на мярката ще бъде запазена заетостта на 30 000 работници и служители. Към момента са подкрепени над 25 000 заети лица. Съгласно данните публикувани от Агенцията по заетостта, от подкрепата са се възползвали общински предприятия на общините: Септември, Бургас, Габрово, Русе, Враца, Стара Загора, Добрич, Омуртаг, Пазарджик, Велико Търново, Столична и др.

Удължава се и срокът на действие на мярката до 31 март.