Удължен срок за събиране на информация за гербове, емблеми и знамена на общините

28.06.2021

503

Както вече Ви информирахме, Българското хералдическо и вексиколожко общество (БХВО) се обърна към НСОРБ за съдействие във връзка с работата по представително издание „Местни емблеми, гербове и знамена в България“.

Концепцията на изданието е то да включва гербове, емблеми и знамена на всички общини у нас и да проследи развитието на местната символика. Книгата събира дългогодишни изследвания на БХВО и желанието на авторския екип е да включи максимално широк кръг български общини с техните символи. Сборникът ще бъде издаден от издателство „Българска история“ и си поставя за цел да възпитава уважение към националните и местните символи.

Общините, които все още не са успели да ни изпратят символи и информация, могат да го направят до края на месец юни. 

Необходимо е:

  1. Да изпратите до НСОРБ (e-mail: namrb@namrb.org ) изрично писмено съгласие за използване на герба / емблемата на Вашата община за изданието „Местни гербове, емблеми и знамена в България“, в съответствие с изискванията на приетите общински правни актове.
  2. Да ни изпратите актуално качествено изображение /по възможност във векторен формат/ на герба или емблемата на Вашата община, както и данни за автора, ако разполагате с такива; изображение на знамето на общината с утвърдени размери, описание и цветове, както и ако разполагате с информация за автора на проекта.

На сайта на БХВО: http://heraldika-bg.org/mestni_gerbove.htm - за гербовете и емблемите и на: http://heraldika-bg.org/obsht_znamena.htm - за знамената, можете да разгледате събраната до момента информация и ако прецените, можете да ни изпратите допълнителни данни за Вашата община или по-качествени изображения. Важно! Информацията на посочените адреси е актуална към м. март 2021 г.

Ще се радваме, ако имате възможност да ни изпратите и предходни знаци и символи на общината, които да бъдат предоставени на изследователския екип или да посочите лица за контакт, които биха могли да съдействат.

Очакваме информацията до 1 юли 2021 г. на namrb@namrb.org

 

Благодарим на всички общини, които вече изпратиха своите символи и нужната информация!