Удължава се срока за кандидатстване по процедура „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“ по ОП РЧР

16.12.2020

213

 

На https://esf.bg/promjana-v-uslovijata-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-licata-s-uvrezhdanija-komponent-2-2/ е публикувана информация за удължаването на крайният срок за кандидатстване по процедура „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Проектни предложения могат да се депозират до 17:30 часа на 30.06.2021 г.

Целта на процедурата е да се осигури качествена грижа за лицата с тежки увреждания, чрез създаване на центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Допустими кандидати са общините: Велико Търново, Столична, Шумен, Пазарджик, Кюстендил, Кърджали, Перник, Асеновград, Дупница, Троян и Исперих.

Допустимите дейности са свързани с предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността за лица с увреждания и техните семейства, чрез подкрепа за дейността на центрове за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, както и  реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството – лица с увреждания. Капацитетът на един център е 30 места. Минималният период за предоставяне на услугата е 12 месеца. Общият бюджет на процедурата е 11 млн. лв.