Удължава се кандидатстването по Патронажна грижа+

25.05.2021

150

 

До 30 юли, 17.30 часа се удължава срока за подаване на проектни предложения по операция „Патронажна грижа +“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) https://esf.bg/oprchr-udalzhava-sroka-do-30-juli-za-kandidatstvane-po-patronazhna-grizha/

Общините, които не са подали проектни предложения, могат да кандидатстват електронно в ИСУН 2020. Въпроси по процедурата, се задават в срок до 9 юли (включително) отново чрез системата ИСУН, секция „Разяснения по процедурата“. Писмените разяснения ще бъдат публикувани до 16.07.2021 г. на страницата на ОП РЧР и в ИСУН към документите на процедурата.

До момента проектни предложения са подали 161 общини, като със 119 са сключени договори и е стартирало предоставянето на услуги за 26 784 нуждаещи се. Общата стойност на сключените договори е над 41.5 млн. лв.

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ предоставя безплатни консултации по подготовката на проекти по процедурата. Консултациите могат да включват: цялостна разработка на проект, становище по конкретни въпроси, експертно мнение и други.

За да се възползвате от безплатната подкрепа на НСОРБ, можете да се обръщате към Теодора Дачева – заместник изпълнителен директор – 0888 603342, t.dacheva@namrb.org и Виктор Георгиев – 0882 390928, v.georgiev@namrb.org.

Предоставените на общините услуги ще бъдат заплатени от НСОРБ в рамките на проект «ПРОГРЕС», съфинансиран от ОП «Добро управление».

Информация по въпроси, свързани с условията за кандидатстване и целта на процедурата, може да получите от Веселка Иванова- 0889 606288, v.ivanova@namrb.org