Тутракан: Общината ще раздаде безвъзмездно 500 компостери за домашно компостиране

Община Тутракан ще раздаде безвъзмездно 500 компостери за домашно компостиране.
Желаещите да кандидатстват граждани трябва да са жители на община Тутракан и собственици на имот в общината, в който ще разположат контейнера и имотът да не е "в режим на етажна собственост". В един имот може да се разположи не повече от един компостер.
Желаещите да получат безплатен компостер трябва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота. Заявлението може да бъде получено в деловодството на Община Тутракан или да се изтегли от сайта на общината.