Труден, но перспективен диалог за бъдещето на ВиК дружествата

24.08.2021

376

След малко повече от 1 година от структурирането на ВиК Холдинга, новият му управителен съвет проведе първа среща с ръководството на НСОРБ. Инициативата на държавната структура бе провокирана от резкия скок на цените на електроенергията, които формират ок. 40% от стойността на водата и, според Обединението на държавните ВиК оператори, води до невъзможност за техните дружества да покриват текущите си разходи.

Новият Управителен съвет на „Български „ВиК холдинг“ ЕАД бе назначен само преди месец и в срещата с НСОРБ участваха Ася Стоянова – председател на УС, Ивайло Ванков – заместник-председател на УС и чрез онлайн връзка – Илиян Илиев, който е и изпълнителен директор на Холдинга. По неговите думи ръководството на държавните ВиК дружества са обезпокоени от факта, че плащането на новите сметки за електричество ще се наложи да бъде направено за сметка на планираните инвестиционни дейности на дружествата, което не е в интерес както на самите оператори, така и на общините и на гражданите. През последната година основната дейност на Холдинга е била да подпомага изпаднали във финансови затруднения ВиК оператори и засега липсва ясна проактавна стратегия за подобряване на управлението и решаване на основните за сектора проблеми като загубите на ценен ресурс и обновяването на мрежата.

Заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова категорично реагира на твърдението, че ако самостоятелните общински дружества не се влеят в така наречените „водни асоциации“, няма да имат достъп до европейски средства за обновяване на инфраструктурата. Тя припомни последователната в годините позиция на НСОРБ, че общинските Вик оператори не следва да бъдат ликвидирани нито дискриминирани. „Държавата полага последователни усилия това да се случи, включително и чрез непремерения ход с един подпис да се вземе решение неколсолидираните територии да не получават еврофинансиране. Щом това е факт, българската държава трябва да компенсира Вик операторите в неконсолидираните територии“ – категорична бе Донка Михайлова и подчерта, че основният проблем пред окрупняването в сектора е моделът, при който успешните дружества поемат негативите на лошо управляваните, а гражданите са обречени да плащат високата цена на водата и безотговорността. Тя даде ясен пример: жителите на община Троян ползват ВиК услуги от общинско дружество, което поддържа цена на водата с 2 лв. по-ниска от съседните общини, с 80% са намалени загубите по водопреносната мрежа като резултат на почти напълно обновените тръбопроводи. С присъединяването към ВиК Асоциацията цената за потребителите рязко ще скочи за сметка на инвестициите, които ще бъдат пренасочени към региони, в които от десетилетия проблемите остават нерешени.

Липсата на елементарна логика и управленска отговорност в подобно решение коментира и кметът на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов: „Няма как кметове и общини, които са си „написали домашното“ да бъдат поставяни под един знаменател с други, при които безхаберното отношение към проблема е факт вече 2 или 3 мандата“. Община Димитровград е изпълнила цялостен проект за воден цикъл, общината системно инвестира и свои средства в подновяване на инфраструктурата, с повече от 50% са намалени загубите на питейна вода и според действащото законово изискване, трябва да се присъедини към  ВиК, което поддържа най-високата цена на водата, а качеството й от години е обект на журналистически разследвания. Решение на този казус Иво Димов вижда в намиране на механизъм, който да позволи диференциране на цените на водата за различните общини и ВиК оператори в рамките на консолидираната територия. В тази посока са и внесените предложения от народни представители за промяна в текстове на Закона.

Реформата във ВиК сектора се базира на ангажименти, поети от страната ни за консолидиране и за въвеждане на единни цени в рамките на обособените територии. Ръководствата на НСОРБ и на ВиК Холдинга в следващия месец ще анализират обстойно европейските изисквания и действащите в други държави механизми, така че да бъде постигнат плавен преход по отношение на цените и справедливост по отношение на разпределението на ресурса за подкрепа в обновяването на инфраструктурата.

Над 700 000 лв. общински средства средно годишно инвестира община Панагюрище в инфраструктура подчерта кметът на общината Никола Белишки, който е и член на УС на НСОРБ. На този фон перспективата при вливане в Асоциация, в която членуват и дружества с трайни загуби, инвестициите да бъдат сведени до 80 000 лв. е неприемлива не само за местната администрация, но и преди всичко за гражданите, чиито данъци формират публичния ресурс, който управлява ВиК Холдинга. „Ако сядаме на тази маса, за да търсим решение на проблемите, те трябва да бъдат кратки, точни и ясни. Държавното обединение трябва има ясна визия за политиката, която ще следва и да убеди местните власти, от които търси подкрепа“ – подчерта Никола Белишки.

  

Недостигът на средства за инвестиции в сектора е основен проблем и кметовете смятат, че липсата на нормален диалог досега пречи за намирането на адекватни решения. До момента Български ВиК Холдинг подпомага финансово затруднени държавни дружества, но не заделя средства за дружествата, в които има 51% участие. Както в тях, така и в общинските ВиК оператори основните проблеми решават местните власти с общински средства. Държавните оператори не обхващат всички населени места от дадена територия, припомни кметът на община Петрич Димитър Бръчков – член на УС на НСОРБ и обърна внимание, че грижата за водоснабдяването на тези селища също остава за сметка на общините. Той припомни, че според устава на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД дружеството може да придобива участие в други дружества и това е един от механизмите да бъдат преодолени противоречията по присъединяване към Асоциациите. Той обърна внимание на конституционната норма за равнопоставеност на видовете собственост и подчерта, че изолирането на общинските дружества и натискът, който се оказва върху тях, противоречи на този основен демократичен принцип. В подкрепа на тезата си Димитър Бръчков даде пример и с дружествата, в които общините имат 49% дял, но са лишени от правото да участват ефективно в управлението на своята собственост. Той призова да бъде избегнат ултимативния тон, за да бъдат видени възможностите, които дават различните форми на взаимодействие между държавата и общините във водния сектор, които са законово възможни. Във ВиК Асоциацията на територията на област Благоевград членуват 14 дружества, даде пример Бръчков, 4 са извън сдружението, а още 2 се готвят да напуснат Асоциацията. „Това не е единичен случай, това е процес на неудовлетворение от участието в асоциациите и този процес трябва да се анализира и да се предприемат реални действия“, призова кметът на Петрич.

НСОРБ и държавното дружество „Български ВиК Холдинг“ ще продължат да търсят допирни точки за решаване на задълбочаващите се проблеми в сектора. Организациите считат, че има поле за диалог и намиране на справедливо и в интерес на гражданите решение на формулата „една асоциация – един район – една цена“.  От ВиК Холдинга се ангажираха да изпратят всички документи, на които се позовава процеса на консолидация на дружествата до момента и от които възникват ограниченията, касаещи общинските ВиК оператори. НСОРБ от своя страна остава отворено за диалог по темата социална поносимост на цената на водата и ръководството на Сдружението изрази своята готовност да участва в обсъждания по темата и в бъдеще. В началото на октомври предстои двете структури да проведат поредния кръг от преговори, като на срещата ще бъдат поканени представители на МРРБ и на КЕВР.

В работната среща взеха участие членовете на Управителния и Контролния съвет на НСОРБ  Георги Димитров – кмет на община Карнобат, Калин Каменов – кмет на община Враца, Радослав Ревански – кмет на община Белица, Неби Бозов – кмет на Община Сърница, Галина Стоянова – кмет на оббщина Казанлък,  Николай Цветков – заместник – кмет на община Карлово, инж. Росица Плачкова, зам-кмет на община Кюстендил и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.