Трявна: Общината кандидатства по "Красива България" за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в СУ “Петко Р. Славейков”

В началото на тази година, Община Трявна кандидатства по проект “Красива България” към Министерството на труда и социалната политика за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в Средно училище “Петко Р. Славейков” във възрожденския град. Проектното предложение е на стойност 86 000 лв., като 55 % – 47 300 лв. са предвидени от общинския бюджет, а 38 700 лв. се финансират по проект “Красива България”.

Изграждането на вертикална платформа, тип асансьор, е втория етап от осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания в сградата на СУ “Петко Р. Славейков”. Първият етап бе създаването на рампа в двора на учебното заведение, чието строителство приключи през 2015 година и отново бе финансирано по проект “Красива България”.

Предвижда се подемната платформа да бъде монтирана в западната част на училищната сграда – точно в ъгъла между двете по-нови части на учебното заведение, където е и една от четирите входни врати за ученици, персонал, доставчици, родители и пр. Асансьорът ще бъде изграден върху вече съществуващата външна рампа и ще бъде разпределен към учебните стаи на етажите, като двата прозореца в западната част на сградата ще бъдат използвани за отварянето на вратата на асансьора към коридорите на учебното заведение. 

Подаденото проектно предложение за изграждане на подемна платформа, тип асансьор, в двора на Средно училище “Петко Р. Славейков” – Трявна ще стане ясно дали ще бъде одобрено по проект “Красива България” в най-кратки срокове.