ТГС ИНТЕРРЕГ - VA РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ: Указания по изпълнението на европроектите във връзка с извънредното положение

16.03.2020

298

Указания по изпълнението на европроектите във връзка с извънредното положение: Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - VA Румъния - България.

Управляващият орган е публикувал детайлни инструкции за бенефициентите https://www.interregrobg.eu/images/fisiere/Stiri/Information%20for%20beneficiaries_covid.pdf, в които се препоръчва:

1.Замяна на планирани присъствени събития с виртуални такива. В подкрепа на бенефициентите е приложен списък с оценка на риска на отделни събития изготвен от Румънското министерство на вътрешните работи;

2.Когато ситуацията с епидемията COVID -19 се отразява на изпълнението на проект, бенефициентите могат да поискат промяна на договора за БФП;

3.При определени случаи, партньорите по проектите могат да искат и възстановяване на платени от разходи за отложени във връзка със ситуацията с COVID -19 събития (пътни разходи и разходи за хотелско настаняване).

Документи

ДатаФайл
16.03.2020 Указания