Технологии и решения за прехода на въгледобивните региони - уебинар

17.02.2021

311

На 5 март от 11:00 до 13:30 ч., Британското посолство в България организира уебинар, представящ различни британски компании и техните технологични решения и опит за преминаване към чиста енергетика. Събитието е насочено към страните от Централна и Източна Европа. В контекста на програмата на ЕС за борба с изменението на климата, Европейския зелен пакт и Фонда за справедлив преход, много държави от Централна и Източна Европа ще трябва да се справят със сериозни предизвикателства в социалната, екологичната и технологична сфера, предизвикани от затварянето на електроцентрали, работещи с въглища и преминаване към нисковъглеродни енергийни източници.
Великобритания има сериозен опит в тази сфера, като зависимостта на производството на електроенергия от въглища е намаляло драстично до 3% днес, при 70% през 1990 г. Страната е и първата в света, която официално се ангажира постепенно да прекрати въгледобивните си дейности до 2024 г. Компаниите от Великобритания са начело на този процес, разработвайки технологии и решения за подпомагане на прехода от въглища към нискоенергийни източници, включително оценка на въздействието върху околната среда и социалното въздействие; управление на метановото и въглищно потребление; закриването на мините и смекчаването на последиците от това.
Работният език на уебинара е английски, с възможност за осигуряване на български при заявка.
При интерес, можете да се регистрирате на следния линк: https://tradeevents.online/technologies-solutions-for-coal-transition/#registration-tab

Програмата можете да разгледате на следния линк: https://tradeevents.online/technologies-solutions-for-coal-transition/#agenda-tab