Честит празник от името на Сдружението на югозападните общини

12.10.2020

61

„Надяваме се заедно да продължим успешно да работим за реализиране на нови и ефективни управленски подходи, да подобряваме предлагането на услуги за гражданите, да стимулираме новаторството в местното самоуправление, усъвършенстването на законодателната среда и гражданското участие“ – пише в поздравителния адрес до НСОРБ Любица Томова изпълнителен директор на Сдружението на югозападните общини.