София е ключов партньор за общините от Югозападния район

21.07.2021

66

Правец беше домакин на работна среща на кметовете на общини и председателите на общински съвети от Югозападния район. Европейска подкрепа за общините през новия програмен период бе основната дискутирана тема. В своята презентация изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева се спря на възможностите за финансиране по линия на европейските, националните и трансграничните програми, изискванията към стратегическото планиране на приоритетите във всяка община и важността на съвместната работа по приоритетни за региона инвестиции.

„Ключовата дума от тук нататък ще бъде „партньорство“ – обърна внимание Силвия Георгиева. „Това е новият подход в еврофинансирането – общините, бизнеса, неправителствения сектор и академичните среди да решават заедно и да осъществяват взаимен контрол“ – заяви пред участниците във форума тя.

Така наречените „градски общини“ трябва да привлекат съседните по-малки. Те пък от своя страна ще могат да разполагат с гарантирани бюджети, които ще могат да ползват, обаче само съвместно. Бизнесът, неправителствените организации и научните институти и висши училища са друг потенциален кръг партньори, които трябва да бъдат привличани в зависимост от приоритетите на даден проект.

  

Инвестициите в култура, туризъм и спорт вече  няма да бъдат реализирани със 100% безвъзмездно финансиране, тъй като те носят потенциал за активно пазарно присъствие. Визията е тяхното изграждане и обновяване да се извършва с кредитни инструменти, което ще стимулира по-доброто им териториално разпределение и ефективно менажиране.

Що се отнася до основните планирани от държавата инвестиции, то те ще бъдат реализирани само ако регионът в лицето на своя Регионален съвет за развитие, прецени тяхната необходимост. Именно с оглед на тази перспектива в работата на срещата взе участие и представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на практика беше проведено първото обсъждане на приоритетните инвестиции в транспортната мрежа на региона. Насърчаването на съвместните обсъждания и конструиране на приоритетите е една от целите на поредицата събития в рамките на РСР, които организира НСОРБ. В работната среща в Правец взеха участие представители на почти всички общини от региона.

Сред обсъжданите въпроси бяха и появилите се в публичното пространство идеи за извеждане на Столицата от Югозападния район за планиране. Кметовете бяха единодушни в позицията си, че подобно намерение не е отчита изградените трайни връзки на околните общини със столичния град, интеграцията на редица ресурси, в това число и устойчивата трудова миграция.

 „София има интерес да се развиват всички региони в страната и особено много Югозападният, от който е част“ – каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. Според нея "градът има интерес да бъде част от партньорство със съседните общини и има потенциала за това. Столицата е двигател на държавата, но тя е основен двигател на региона.  „Нашият шанс е да работим заедно, да си сътрудничим и екипите ни да обменят добри практики, за да можем да помагаме на хората и да подобряваме средата с възможностите, които Европейската комисия и Европейският съюз ни дават. Европейската комисия със изискванията си дава пример за децентрализация – каза още Фандъкова. – Ние се включваме активно към усилията на НСОРБ да се преборим и за истинска реална финансова децентрализация на национално ниво, а от своя страна като голяма община да я постигнем и на местно ниво“ – посочи Фандъкова. Заедно с екипа на Софияплан Столична община представи потенциалните сфери на партньорство, които са идентифицирани и за които има поле за съвместна работа като съвместния мониторинг и мерки за чистотата на въздуха, управлението на водите в басейна на река Искър, създаването на регионална транспортна схема и модел за таксуване. Солиден е съвместния потенциал на общините в развитието на нови туристически продукти и разрастване на велосипедната мрежа.

  

Анализът на Общинското предприятие „Софияплан“ идентифицират Благоевград като регионален иновационен център Благоевград. На територията на общината функционират два бизнес насочени университета, привлича студенти и млади хора, а бивш военен терен е подготвен за обновяване и привличане на инвестиции. Част от него вече е превърната в парк. Компании проявяват интерес към града за отваряне на офиси и използване на човешкия потенциал на града. Тези фактори показват сериозен потенциал за намерението на община Благоевград да създаде регионален център за иновации и София планира да търси сътрудничество в тази посока.

Сред другите идеи за разработване на съвместни проекти са развитие на система за регионално социално предприемачество, обмен на учители и съвместно организиране на лагери и пътуващо училище. София предлага за обсъждане и иновационен проект за създаване на междупоколенческо общежитие, което да дава подслон и достоен живот на хора от различни възрастови и социални групи, които могат да си бъдат взаимнополезни. Сред важните приоритети, в които София има солиден потенциал е здравното обслужване, а работата в партньорство може да даде възможност за реализиране на амбициозни проекти в областта на телемедицината, от които активно да се възползват и жителите на други общини от региона и страната.

Форумът беше и първата публична изява на кметът на община Благоевград Илко Стоянов, който ден преди това положи клетва.

В прикачения файл можете да разгледате подробно презентацията на Софияплан.

Софияплан e общинско предприятие, което отговаря за пространственото и стратегическо планиране на Столичната община. Разполага с мултидисциплинарен екип от близо 30 специалиста, който работи в активен диалог с различни заинтересовани страни, събира и анализира данни за различните аспекти на градската среда и развитието на общината, и прави предложения за политики към Столичен общински съвет, кмета, районните кметове и заместник-кметовете на Столична община. Ключови проекти на Софияплан са Визия за София (дългосрочна стратегия за развитие на Столична община до 2050), Планът на София (действащия Общ устройствен план и предстоящото му изменение) и Програма за София (Интегрирания план за развитие на общината 2021-2027).