Търсим общински експерти за подкрепа подготовката на Териториалната стратегия по бъдещата ТГС Програма със Сърбия

11.02.2021

201

 

До 17 февруари  на електронна поща namrb@namrb.org,  очакваме заявки от общински служители, за включване в Работна група (Task Force) за изработването на Интегрираната териториална стратегия по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП между Република България и Република Сърбия за програмен период 2021-2027 г.

Ангажиментите на представителите (титуляр и заместник) на общините в групата ще бъдат свързани с подпомагане на изпълнителя изготвящ Интегрираната стратегия, като ще изразяват съгласуван с общините от съответния допустим регион по програмата становища.

Изискванията към общинските представители са, да са от трансграничния район,  обхващащ  областите:  Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил. 

Препоръчително е представителите  да имат опит в разработването на стратегически документи за териториално/пространствено и местно развитие, както и да ползват английски език.

Времевата рамка на работната група предвижда три основни етапа, като в периода март - юни 2021 г. ще бъде разработен първи проект на стратегия, в периода юли - август 2021 г. ще се обсъждат списъци с проекти за финансиране, а в периода септември - декември 2021 г. работната група ще бъде консултирана, в случай че възникне такава необходимост, по съгласуването на стратегиите и екологичната оценка на програмата/стратегията.

За участието си в дейността на групите, представителите на общините, няма да получават възнаграждения.