Търсят се партньори по Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027

27.04.2022

230

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Полша търси партньори за проект по Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027. Проектната идея „Отдалечена здравна грижа за сребърна Европа“ е насочена към предизвикателствата на универсалния достъп до дистанционни медицински грижи за възрастни хора и хора с увреждания. Чрез междурегионално сътрудничество, включително обмен на опит и добри практики, целта е да се подобрят местните и регионални политики, които ще отговарят за системното прилагане на решенията за телепомощ и телемедицина.

Специфичните цели на проекта, са:

  1. Повишена наличност на телепомощни и телемедицински услуги за европейското население;
  2. Широко използване на иновативни инструменти за медицинска помощ и диагностика (лесни за използване инструменти, които позволяват по-кратко време за поставяне на диагноза и възможно лечение с намаляване на броя на болничните престои);
  3. По-голям институционален капацитет и образован персонал (платформи за управление, координационни центрове, обучения на персонала).

Планираната продължителност на проекта е от м. януари 2023 г. до м. декември 2026 г.

Планираният бюджет е 1.5 млн. евро- 2 млн. евро.

До 29 април проявилите интерес за включване в проекта могат да се свържат лицата за контакт на: M.Kruk-Szarszewska@kujawsko-pomorskie.pl и r.modrzewski@kujawsko-pomorskie.pl

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship е един от 16-те самоуправляващи се региона на Полша. Обхваща площ от 18 хил. км2 и население от 2 млн. д.

Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027 е отворена до 31 май 2022 г.