Търсят се младежи за участие в сесиите на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа през 2019 г.

18.07.2018

1737

Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за поредна година кани млади хора от страните-членки на Съвета за участие в сесиите му през 2019 г. Младежите ще могат да участват в 36-та и 37-та пленарни сесии, които ще се проведат в периода 2-4 април и 29-31 октомври 2019 г. Участие в само една сесия не е възможно. 

 

Кандидатите се избират на конкурсен прицип от Бюрото на Конгреса, като критериите за избора им са:

  • да бъдат на възраст между 18 и 30 години, отворени, ангажирани и мотивирани;
  • да развиват и засилват диалога между младежите и местните и регионални изборни представители;
  • да са пребивавали в една от държавите-членки на Съвета на Европа (47 държави са членове на Съвета на Европа) за най-малко пет години и да живеят в страната, която ще представляват по време на участията си;
  • да бъдат активни в работата с младежта на местно и регионално ниво;
  • да могат да участват в цялостната дейност, включително и подготовката на проекти на местно ниво;
  • да имат интерес към активно участие в политиката на местно и регионално ново;
  • да могат да разпространяват информацията, получена по време на сесиите в страната си,
  • да владят перфектно английски език.

 

Всички разходи за пътуване, настаняване и престой на младежите в гр. Страсбург, където се провеждат сесиите се покриват от Конгреса на местните и регионални власти. Младежите по принцип са част и се включват в състава на съответната националата делегация.

 

Желаещите да кандидатстват следва да попълнят електронен формуляр до 17 септември. Кандидатите също така трябва да представят кратко видео, чрез YouTube, не повече от 30 секунди, в подкрепа на кандидатурата си. Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени през ноември. Детайлните условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на: https://rm.coe.int/call-for-applicants-2019-en-fin/16808c489b

Основната идея на тази инициатива е създаване на платформа за диалог между младите хора и изборните представители на местно и регионално ниво, позволяваща на младежите да споделят свои идеи и виждания по обсъжданите теми на пленарните заседания.

Информация за Конгреса на местните и регионални власти и за националната ни делегация може да се намери на интернет страницата на НСОРБ: http://www.namrb.org/kongres-na-mestnite-i-regionalnite-vlasti-v-evropa