Споделете добри практики в сферата на зеления транспорт от своята община

11.11.2020

113

НСОРБ работи заедно със Столична община и още шестима партньори в проекта Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда (INNOAIR)

Това е първият български проект, съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Замърсяването на въздуха в София е дългогодишен проблем и въпреки последните положителни развития, градът все още не успява да се справи и надхвърля минималните прагове. Докато някои фактори са извън контрола на човека, други са свързани с човешката дейност. Градът нараства бързо по отношение на населението и новите жилищни и офис квартали. Броят на регистрираните в София превозни средства се увеличава ежедневно. Трафикът в София има най-голямо въздействие по отношение на замърсяването на околния въздух.

В тази връзка София предприема амбициозни стъпки за електрифициране и разширяване на възможностите за обществен транспорт. В рамките на проекта градът ще стартира „Зелен обществен транспорт при поискване”, който ще промени начина на работа на обществения транспорт. Вместо да се движат по предварително определени маршрути, новите електро-автобуси ще създадат маршрутна карта въз основа на търсенето на гражданите, подадено чрез мобилно приложение. Приложението ще използва изкуствен интелект  за усъвършенстване анализа на данни, за да създаде най-ефективния път за всяко пътуване, събирайки възможно най-много пътници. Тази иновативна услуга за обществен транспорт ще бъде приложена заедно с широк спектър от инициативи: зони с ниски емисии, зелени коридори, такса за задръстване, насърчаване на активна мобилност.

В тази връзка НСОРБ набира информация за добри практики и научени уроци от сходни проекти в сферата на зеления, отговарящ на търсенето транспорт, които местни власти са изпълнили и са в процес на изпълнение.

Информацията за опита, решенията, научените уроци и възникнали проблеми и съвети ще бъдат използвани за по-нататъшно усъвършенстване и подобряване на подхода, предвиден в проекта.

Ще Ви бъдем много благодарни, ако можете да споделите с нас информация за Вашия опита в гореспоменатата сфера.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

За връзка с НСОРБ: отдел „Международно сътрудничество“, 02 943 44 67; y.docheva@namrb.org.