Търси се домакин на CITIES FORUM‘ 2023

30.11.2021

210

Европейската комисия, чрез Главната си дирекция за регионална политика, кани заинтересовани градове от Европа за домакинство на Форума на Градовете през 2023 година https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/29-11-2021-cities-forum-2023-call-for-hosting-cities

Заинтересованите градове могат да подадат заявление за домакинство на Форума до 31 януари 2022 г. Очаква се градът –домакин на събитието да се избере до края на м. март 2022 г.

Петото поред издание на Форума на Градовете, който се провежда на всеки две години, е планирано като двудневно събитие през първото тримесечие на 2023 г., с около 700 участници, както на място, така и в хибриден формат.

Форумът на градовете, традиционно събира ключови заинтересовани страни от европейско, национално, регионално и местно ниво. Той е и мястото, където градовете могат да покажат постиженията си по политиката на сближаване, ролята си в прилагането на Зелената сделка, новите градски програми, както и в инициативите на ниво ЕС, разработени за подкрепа на градовете.

Лектори във Форума ще бъдат представители на градове, региони, НПО организации и др.. Предвидено е и участие в различните сесии на високопоставени политически представители от всички нива на управление от цяла Европа, представляващи различните градове.

Кандидатурите на градовете за домакинство, ще се оценяват по пет критерия:

  1. Достъпност: достъпност на града със самолет, влак и други транспортни средства от различни места в Европа;
  2. Принос към градското измерение на политиката на сближаване: град обект на устойчивото градско развитие по член 7/11 на ЕФРР; участие в градски иновативни действия, Урбакт и други инициативи като Градската програма за ЕС, Програмата за международно градско сътрудничество или други дейности, свързани с Новата градска програма;
  3. Подкрепа на града: очаква се градът да предложи подходящо и оборудвано място за Форума, места за семинари, транспорт, настаняване и изхранване за участниците;
  4. Включване на други участници: очаква се градът домакин да мобилизира и включи граждани и/или други заинтересовани страни във Форума, да мобилизира и заинтересовани страни от други градове в или извън страната си;
  5. Комуникация: градът ще следва да допринесе активно за комуникацията преди, по време и след събитието; да се ангажира с участие кметът на града, както и други политици на високо ниво; да се ангажира местната и регионалната преса в събитието.

През 2020 г. Форумът на градовете в Порто, събра над 650 участника. Поради големият интерес за последващото домакинство на Форума, Комисията решава да организира отворена процедура по набиране на кандидатури.

Формулярът за заявяване на интерес за домакинство, е достъпен на: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CitiesForum2023HostingApplication