Столична община изпълнява иновативен проект за подобряване качество на въздуха в партньорство с НСОРБ

19.10.2020

182

Столична община е първата българска община, която печели проект по инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“ (UIA). Проектът, наречен INNOAIR успя да се класира сред 11-те най-добри в конкуренция с още 222 проекта от 23 държави членки на ЕС.

Чрез неговото реализиране Столична община цели да направи градския транспорт в София по-привлекателен и удобен за жителите на града, като в същото време се работи за преодоляването на основните фактори влияещи върху качеството на въздуха: прекомерна употреба на автомобили и задръстванията. С проекта за първи път в Европа се предлага прилагането на концепция за екологичен обществен транспорт „по заявка“. Планира се да бъдат пуснати нови линии на електрически автобуси с капацитет 20 души, които ще допълнят обществения транспорт. Така вместо да пътуват по предварително определени маршрути, новите електрически автобуси ще създадат маршрутна карта въз основа на търсенето на граждани, подадено чрез мобилно приложение. Приложението ще използва изкуствен интелект за прецизиране на анализа на данните, за да създаде най-ефективния маршрут за всяко пътуване, като събере възможно най-много пътници. Проектът предвижда анализ на големи данни, използване на изкуствен интелект и облачни технологии. Иновацията ще бъде тествана в един от районите на Столична община.

Тази иновативна услуга за обществен транспорт ще бъде приложена заедно с широк спектър от инициативи: зони с ниски емисии, зелени коридори, такса за задръстване, насърчаване на активна мобилност. Това координирано усилие на Столична община следва да доведе до намаляване на замърсяването на околната среда и по-специално въздуха в града, като същевременно модернизира и обнови обществения транспорт.

Не на последно място с изпълнението на проекта се цели и значителни промени в поведението на гражданите и по-широко използване на обществения и активен транспорт. Емисиите от твърди частици и CO2 следва да бъдат намалени, което ще допринесе за подобряването на качеството на въздуха и здравето на гражданите.

Проектът ще бъде реализиран в рамките на 3 години и започва тази есен. Бюджетът на проекта е около 4,6 милиона евро, като 20% съфинансиране се осигурява от всеки от партньорите. Водещ партньор на консорциума е Столична община, а негови членове са: Асоциация за развитие на София, Факултет по икономика и бизнес администрация на СУ „Св. Климент Охридски “, Пловдивски университет„ Паисий Хилендарски “, Център за градска мобилност, Национално сдружение на общините в България, Modeshift и Национален институт по метеорология и хидрология. Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.