Стартира Европейска платформа за справедлив преход

29.06.2020

485

На 29 юни, Европейската комисия (ЕК) откри Платформа за справедлив преход в контекста на Европейската Зелена сделка https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-platform_en. Целта й е да подкрепи страните-членки в подготовката на териториалните им планове за справедлив преход. Платформата ще предоставя техническа подкрепа и консултации на държавите-членки и регионите, в т.ч. за реализацията на териториалните планове за справедлив преход и подготовката на проекти по Механизма за справедлив преход. Чрез нея ще се споделя информация и практики за изкопаемите горива и въглеродноинтензивните региони, за нарочни проекти и др. Тя ще служи и като форум за диалог по справедливия преход, включващ местни и национални заинтересовани страни, социални партньори, публични власти и европейски институции.

Трима членове на ЕК, вице-президентът Франс Тимерманс и комисарите по сближаване и реформи Елиза Ферейра и Кадри Симсън по енергетика, откриха Платформата. В изказването си Тимерманс каза, че кметовете и представителите на регионите са начело на прехода, като той поема ангажимент за тясно сътрудничество с тях, включително негови посещения на място, през следващите пет години. За да се подкрепи справедливия преход, Тимерманс анонсира и създаването на нарочни национални екипи в ЕК, които да подкрепят конкретните държави-членки. Те ще подпомагат диалога между Комисията, държавите-членки, регионите, общините, работодателите и синдикатите.  

С откриването на Платформата стартира и Виртуалната седмица на въглищните региони в преход. В рамките й са планирани различни онлайн семинари- https://ecorys-events.events.idloom.com/jtp_launch_crit-week/pages/programme. Същите стартират на 30 юни с въвеждащ семинар по Механизма за справедлив преход. На 1 юли семинарът е посветен на значението на въглищата, торфа и шистовия газ за регионите. Темата за 2 юли е потенциалът за чиста енергия на въглищните региони в преход, а за 3 юли преход във времена на несигурност: перспективи и гледна точка на въглищните региони. Всички семинари ще се проведат на английски език от 10.30 часа брюкселско време до 12.00 часа.

На 1 юли във времевия диапазон от 14.45 часа до 17.00 часа (брюкселско време) ще има и семинар за Справедливия преход  във въглеродно интензивните региони.

Платформата публикува и нарочен е-бюлетин. Регистрация за получаването му на https://ec.europa.eu/newsroom/ener/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_id=1348&lang=default