Становище по процедурата за мерките за справяне с пандемията по ОПРР

26.04.2021

116

НСОРБ депозира становище по проекта на документите за кандидатстване по процедура „Мерки за справяне с пандемията“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). https://www.namrb.org/otchakvat-se-komentari-i-belezki-po-nasoki-za-kandidatstvane-za-podkrepa-za-zdravnata-sistema-za-spraviane-s-krizi

На база обобщените коментари и бележките на общините, предлагаме:

-При подбора на общинските болници за включване в процедурата, освен броят на лекуваните пациенти с COVID-19, да се съблюдава и регионалния баланс, като се отчете и предоставянето на здравната грижа в отдалечени и труднодостъпни райони на страната, както и проектната готовност за извършване на строително-монтажни дейности;

-По процедурата за подкрепа да се включат и дейности за:

  • Закупуване на специални линейки и оборудването им, за първичен преглед на пациенти със съмнителна симптоматика за COVID- 19 и хоспитализирането им до обособените за лечение болнични структури. Предложението цели осигуряването на възможност за медицинско обслужване на пациенти от малки и труднодостъпни населени места, където липсва здравно обслужване, както и развита инфраструктура предоставяща възможност за онлайн комуникация;
  • Осигуряване на предпазни средства за медицинските екипи и пациентите (пижами, чехли и др. принадлежности, които след приключването на престоя в болничното заведение се унищожават, съгласно нормативната уредба за опасни отпадъци);
  • Осигуряване на допълнително финансиране на медицинските и немедицинските екипи за работа им на първа линия с болни от COVID- 19;
  • Обучения на медицинските специалисти и обслужващия персонал на лечебните заведения, за повишаване на уменията за здравни и медицински грижи и услуги, както и за намаляване на риска при обслужване на пациенти с COVID -19;
  • Обучения на медицинските специалисти, работещи в образователната инфраструктура, за повишаване на уменията за здравни грижи, както и за намаляване на риска при обслужване на деца /лица със симптоматика за COVID -19, както и за връщането им в институцията, след проведено лечение в болнично заведение;
  • Осигуряване на допълнително финансиране на медицинските специалисти, които при обявена извънредна ситуация, могат да бъдат насочени към отделения за лечение на COVID -19, за подпомагане обгрижването на болни;
  • Осигуряване на безплатни PCR тестове за бездомни лица и лица без доходи, необходими за настаняването им в специализирани институции.

Пълният текст на становището ни можете да видите на: https://www.namrb.org/izpalnenie

НСОРБ благодари на екипите н общините Девин и Русе за предоставените от тяхна страна мотивирани коментари и предложения по проекта на Насоките по процедурата.