Станете Посланици на доброто

15.09.2020

285

Държавната агенция за закрила на детето организира Празник на доброто, който ще се проведе в деня на християнското семейство. За празника и предвид настоящата година, изпълнена с много предизвикателства пред целия свят от пандемията COVID-19, ДАЗД инициира събирането на истории за хора, помогнали на дете и/или на семейството му в труден момент, беда, тежък инцидент и променили житейската им съдба.

Отправена е специална покана към общините да станат Посланици на доброто като изпратят подходяща история.

  • обем: до една стандартна страница за всяка история – A4, 2500 знака;
  • посочете лице за контакт, с което да се свържем при необходимост.

Най-вълнуващите истории от цялата страна ще бъдат заснети и популяризирани от Държавната агенция за закрила на детето.

Знаем със сигурност, че прояви на доброта и човечност се случват във всички населени места, особено по време на въведеното извънредното положение в периода март – май 2020 г.

Ще очакваме Вашите истории до 25 септември 2020 г. на e-mail: m.tsvetkova@namrb.org.

Лице за контакт: Маруся Цветкова, старши експерт „Институционални проекти“, моб: 0898 408 712.