Станете обучител на НСОРБ

02.04.2021

1042

                                                           


ДЗЗД „Обединени Обучения България“, изпълнител на обществена поръчка с предмет „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“ по Обособена позиция № 2  „Обучения за подобряване капацитета на общинските служители в сферата на управление на общинската собственост, устройство на територията и опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма“, финансиран от ОП „Добро управление“, с бенефициент Национално сдружение на общините на Република България (НСОРБ), обявява

ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ по следните обучителни модули:

  • Модул № 1 „Управление на общинската собственост“;
  • Модул № 2 „Устройство на територията“;
  • Модул № 3 „Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма“.

С условията за кандидатстване можете да се запознаете тук. Приложение 2 - Автобиография - формуляр Europass можете да изтеглите тук.

Крайният срок за подаване на документи за участие е 12.04.2021 г. като кандидатурите следва да бъдат изпратени на dzzd.oob@gmail.com.

Въпроси, свързани с процедурата можете да задавате на посочения по-горе електронен адрес.

Бъдете активни и успех!


 


ДЗЗД „ЕКО ОБУЧЕНИЯ“, изпълнител на обществена поръчка с предмет „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“  по Обособена позиция 4 „Обучения за подобряване капацитета на общинските служители в сферата на превенция, управление на кризи и защита при бедствия, управление на водите и екология и управление на отпадъците”, финансиран от ОП „Добро управление“, с бенефициент Национално сдружение на общините на Република България (НСОРБ), обявява

ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ по следните обучителни модули:

  • Модул № 1 „Превенция, управление на кризи и защита при бедствия“;
  • Модул № 2 „Управление на водите и екология“;
  • Модул № 3 „Управление на отпадъците“.

С условията за кандидатстване можете да се запознаете тукПриложение 2 - Автобиография - формуляр Europass можете да изтеглите тук.

Крайният срок за подаване на документи за участие е 12.04.2021 г. като кандидатурите следва да бъдат изпратени на ecoobuchenia@gmail.com.

Въпроси, свързани с процедурата можете да задавате на посочения по-горе електронен адрес.

Бъдете активни и успех!


 


Д&Д Консултинг ООД, изпълнител на обществена поръчка с предмет „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“ по Обособена позиция 3 „Обучения за подобряване капацитета на общинските служители в сферата на предоставяне на социални услуги от общините, ефективно управление на общинското образование и взаимодействие на общините с НПО и бизнеса”, финансиран от ОП „Добро управление“, с бенефициент Национално сдружение на общините на Република България (НСОРБ), обявява

ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ по следните обучителни модули:

  • Модул № 1 „Предоставяне на социални услуги от общините“;
  • Модул № 2 „Ефективно управление на общинското образование“;
  • Модул № 3 „Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса“.

С условията за кандидатстване можете да се запознаете тукПриложение 2 - Автобиография - формуляр Europass можете да изтеглите тук.

Крайният срок за подаване на документи за участие е 12.04.2021 г. като кандидатурите следва да бъдат изпратени на dd.consultingbg@gmail.com.

Въпроси, свързани с процедурата можете да задавате на посочения по-горе електронен адрес.

Бъдете активни и успех!