Среща на Генералните секретари и директори на СЕОР

19.11.2021

63

На 18 и 19 ноември се проведе традиционната среща на директорите на асоциациите-членки на Съвета на европейските общини и региони. В срещата участие взе изпълнителният директор на НСОРБ, Силвия Георгиева.

Ръководителите на асоциациите-членове проведоха задълбочен обмен по проекта на изявление на СЕОР относно бъдещето на Европа. Дискусията бе фокусирана върху шестте конкретни предложения и дванадесет приоритетни теми, като участниците имаха възможност да посочат кои текстовете подкрепят, както и да предложат промени. След дискусията документът ще бъде ревизиран и предложен за одобрение на Политическия комитет през януари 2022 г. В рамките на обсъжданията като проблемен бе отбелязан текстът относно намаляване на възрастта за кандидатиране и участие в местни избори на 16 години. Редица асоциации, включително НСОРБ посочиха, че към момента не са налице ясни доказателства, че това ще подпомогне за намаляване на бариерите пред младите хора, а в същото време това би изисквало сериозни законодателни промени. Други споделиха за опита си в провеждане на референдуми за намаляване на възрастта, които не са водели до положителен резултат. От страна на Австрия, където към момента 16 годишните имат възможност за кандидатиране и гласуване, бе споделено, че това не е довело до повишаване на избирателната активност, дори тя е по-ниска в рамките на тази възрастова група в сравнение с останалите.

 

В рамките на изказването си Изпълнителният директор на НСОРБ изрази своята благодарност към екипа на СЕОР за подготовката на проекта на изявление, който представлява задълбочен и всеобхватен документ, идентифициращ най-важните дългосрочни цели за местните власти, като част от европейското семейство. Тя допълни, че документът ще бъде полезен за НСОРБ и в рамките на настоящата работа по подготовка на стратегическия план на Сдружението до 2030 г.

По отношение на отделните предложения, тя коментира създаването на постоянен механизъм за консултации с граждани, като посочи, че принципно подкрепи идеята, но подчерта, че изборът на участници сред всички граждани на база жребий не е най-подходящия подход. „Не бива да доверяваме европейското бъдеще на мнението на случайно избрани граждани чрез жребий. Всеки европеец трябва да може свободно да сподели своето мнение за настоящето и бъдещето на своя континент. Затова смятам, че постоянния механизъм за консултации с гражданите трябва да бъде общоевропейска дигитална платформа, където всеки може да представи своето мнение“.

Г-жа Георгиева обърна внимание и на темата за засилване ролята на националните асоциации по отношение подбора на местните изборни лица, участващи в Комитета на регионите. Тя подчерта, че към момента НСОРБ е институцията, която прави номинациите, а централното правителство се съобразява изцяло с тях. „Така ние гарантираме пълна политическа и географска представителност, а списъкът на делегатите само се утвърждава от правителството“. Тя добави, че НСОРБ изпълнява и ролята на секретариат на делегацията и в тази връзка подготвя и експертно изборните лица за техните участия, което дава възможност за по-добра ангажираност на Сдружението в процеса на взимане на решение.

Изпълнителният директор на НСОРБ засегна и темата за засилване на побратимяванията, като посочи, че това като цяло е полезен инструмент за обмяна на знания и практики, но пандемията е оказала негативно влияние върху активността на общините. Като възможност за „съживяването“ следва да се търсят повече възможности за съвместни дейности и проекти между градовете. В този смисъл направи и връзка с предложението за програма за обмен за административните служители на местните и регионални власти по линия на Еразъм. Отчитайки отличните резултати по програмата досега за обмен сред младите хора, това би било отлична възможност за обмен на служители между побратимените градове.

Г-жа Георгиева предложи включване и на една допълнителна тема в проекта на изявление - връщане в общински ръце на основните комунални услуги – електроенергия, вода, отпадъци, жилища, социални услуги. Тя подчерта, че „приватизацията и наемането на външни изпълнители през последните 30 – 40 години достигнаха своя предел и вече водят до същински провали. Продължаващото възлагане и изнасяне на управлението на местните обществени услуги означава по-високи сметки, по-лошо качество, по-малко обществен контрол и демократична отчетност“.

Тя допълни че общинското управление се явява жизнена алтернатива, като може да предложи по-добра заетост за местните хора, да предпостави устойчивостта пред дивидентите.

Сред другите акценти в дневни ред на срещата бяха обсъжданията по редица позиции, свързани с европейското законодателство в сферата на енергетиката; дигитализация; миграция; европейско икономическо управление; воден сектор; мобилност. Тези документи предстои да бъдат примати от Политическия комитет през януари 2022 г., за когато е планирано заседание с физическо участие в Брюксел.

Директорите разгледаха и институционалните въпроси, свързани с бюджета на организацията, актуализацията на работната програма, както и бяха информирани за развитията по кандидатстването за безвъзмездната помощ от ЕС, чрез която се очаква да бъдат финансирани голяма част от дейността на организацията.

По отношение на календара през първата половина на 2022 г. предстоят и поредицата от транснационални диалози в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа. На база резултатите от тях СЕОР ще организира обобщаваща конференция в сътрудничество с European Movement International, френската секция на СЕОР (AFCCRE) и град Марсилия, под егидата на френското председателство на ЕС, с цел да представи своите препоръки към институциите на ЕС и пленарната сесия на конференцията:

Генералните секретари и директорите имаха възможност да проведат и дискусия с Аурел Трендафир, началник на кабинета на Председателя на КР относно Срещата на върха на КР през 2022 г. и инициативата „Изграждане на Европа с местните власти“.

В края на заседанието бе споделена и актуална информация относно процедурата за подбор на нов Генерален секретар на СЕОР. Към момента има 28 кандидата, като предстои провеждане на интервюта до 20 декември. Очакването е списъкът с имената да е известен за заседанието на Политически комитет през януари 2022 г.